FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

१४ औ गाउँ सभामा आमन्त्रण सम्बन्धमा ।

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

लोक सेवा/शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षा संचालन गर्नका लागि जरुरी सूचना ।

आमन्त्रण सम्बन्धमा ।

हार्दिक अपिल सम्बन्धमा ।

जानकारी सम्बन्धमा ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ।

जनप्रतिनिधी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग पारिवारीक स्वास्थ्य प्रोफाइल सम्बन्धी बैठक तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

लोक सेवा/शिक्षा सेवा आयोग तयारी कक्षाका लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना ।

वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको कार्यक्रम संचालनको लागि सुचना ।

Pages