FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

काठेखोला गाउँपालिकाको विद्यालय संचालन सम्बन्धी विज्ञप्ति ।

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

सुचना प्रविधि अधिकृतको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना ।

पुरानो घरको नक्सा अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

जानकारी सम्बन्धी सूचना ।

लिखित परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

काठेखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बार्षिक समिक्षा कार्यक्रमको तस्विरहरू ।

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको विज्ञापन सम्बन्धमा ।

सम्पत्ति विवरण फाराम ।

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

Pages