FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने सुवर्ण अवसर ।

गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

वडा पत्र

अन्तरवार्ता सम्बन्धमा

कृषकलाई मागमा आधारित अनुदानमा संचालन कार्यक्रम सम्बन्धमा

काठेखोला गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन

जग्गा उपलब्ध गराउने वारे

काठेखोला गाउँपालिकाको सार्वजनिक सूनुवाई २०७९

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनस्तर मुल्याङ्कन तथा नया अवधिको लागी करार सम्झैता सम्बन्धि मापदण्ड तथा फारम

Pages