FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मोटरबाटो बन्द सम्बन्धी सूचना ।

गठक पद आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

गोबरग्याँस निर्माणका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दलित लक्षित औजार उपकरण तथा कच्चा पदार्थहरु माग सम्बन्धि सुचना ।

दलित समुदायका इच्छुक लाभग्राहीहरुले आवश्यक औजार उपकरण तथा कच्चा पदार्थहरु माग गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

ना.प्रा.स. (कृषि तर्प) को लिखित परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

गोबरग्याँस निर्माणका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

काठेखोला गाउँपालिकाको १४ औं गाउँसभा भव्य एवम सभ्य रुपमा सम्पन्न ।

हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना ।

Pages