FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थीक वर्ष ०८०/८१ को गाउँपालिका विकास योजना पुस्तिका (रातो किताव) ।

८०/८१ 08/14/2023 - 11:01 PDF icon Ecopy red book 2080.pdf

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ बाट लागुहुने करको दररेटको विवरण ।

८०/८१ 07/16/2023 - 14:32 PDF icon आ.व.-०८०-८१-को-करको-दर-रेटहरू.pdf

तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदन

७९-८० 07/16/2023 - 00:00 PDF icon Third Chaumasik 11062023.pdf

आ.ब. २०७९/०८० को आय व्ययको विवरण

७९-८० 07/16/2023 - 00:00 PDF icon upload 211062023.pdf

आ.ब. २०७९/०८० को असार महिनाको आय व्यय विवरण

७९-८० 07/15/2023 - 00:00 PDF icon Ashar 12182023.pdf

काठेखोला गाउँपालिकाको बजेट निति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/26/2023 - 11:03 PDF icon bjet.pdf, PDF icon niti karyakram.pdf

आ.ब. २०७९/०८० को जेठ महिनाको आय व्यय विवरण

७९-८० 06/16/2023 - 00:00 PDF icon Jestha12182023.pdf

आ.ब. २०७९/०८० को बैशाख महिनाको आय व्यय विवरण

७९-८० 05/15/2023 - 00:00 PDF icon Baihsak12182023.pdf

आ.ब. २०७९/०८० को चैत्र महिनाको आय व्यय विवरण

७९-८० 04/14/2023 - 00:00 PDF icon Chaitra12182023.pdf

दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन

७९-८० 03/17/2023 - 00:00 PDF icon second 1 Chaumasik 11062023.pdf

Pages