FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थीक वर्ष ०८०/८१ को गाउँपालिका विकास योजना पुस्तिका (रातो किताव) ।

८०/८१ 08/14/2023 - 11:01 PDF icon Ecopy red book 2080.pdf

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ बाट लागुहुने करको दररेटको विवरण ।

८०/८१ 07/16/2023 - 14:32 PDF icon आ.व.-०८०-८१-को-करको-दर-रेटहरू.pdf

काठेखोला गाउँपालिकाको बजेट निति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/26/2023 - 11:03 PDF icon bjet.pdf, PDF icon niti karyakram.pdf

चौमासिक खर्चको प्रतिवेदन

७९-८० 07/22/2022 - 14:53 PDF icon 2.1.2-1.pdf

काठेखोला गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम

२०७८/७९ 07/18/2022 - 16:54 PDF icon Red Book Final 2079.pdf

मासिक आय व्ययको प्रतिवेदन

२०७८/७९ 07/17/2022 - 15:29

आय व्यको विवरण

२०७८/७९ 07/16/2022 - 15:33

काठेखोला गाउँपालिकाको आ.व ७९/८० को निति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/26/2022 - 16:12 PDF icon niti tatha karyakram 079-80.pdf

काठेखोला गाउँपालिका आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/26/2022 - 10:44 PDF icon Bajet 11.pdf

मासिक आय व्ययको प्रतिवेदन

२०७८/७९ 06/16/2022 - 15:27

Pages