FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नवौं गाउँसभामा पेष भएको निति कार्यक्रम तथा आ.व. ७८/७९ को बजेट

७७/७८ 06/25/2021 - 08:04 PDF icon उपाधक्षाकाे बजेट भाषण.pdf, PDF icon नवाै गाउसभा नीति तथा कार्यकंम २०७८_,०७९.pdf

जेष्ठ महिनाको आय व्ययको विवरण

७७/७८ 06/21/2021 - 12:12 PDF icon 11.pdf

बैसाख महिनाको आय व्ययको विवरण

७७/७८ 05/22/2021 - 15:10 PDF icon 10.pdf

चैत महिनाको आय व्ययको विवरण

७७/७८ 04/19/2021 - 12:08 PDF icon 9.pdf

फाल्मगुन हिनाको आय व्ययको विवरण

७७/७८ 03/20/2021 - 12:01 PDF icon 8.pdf

माघ महिनाको आय व्ययको विवरण

७७/७८ 02/21/2021 - 13:00 PDF icon 7.pdf

पैष महिनाको आय व्ययको विवरण

७७/७८ 01/19/2021 - 10:56 PDF icon 6.pdf

पहिलो चैमासिक प्रतिबेदन सम्बन्धमा

७७/७८ 01/14/2021 - 14:54 PDF icon 2.1.2.pdf

मङ्मसिर हिनाको आय व्ययको विवरण

७७/७८ 12/21/2020 - 11:54 PDF icon 5.pdf

कार्तिक महिनाको आय व्ययको विवरण

७७/७८ 11/19/2020 - 11:51 PDF icon 4.pdf

Pages