FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने सुवर्ण अवसर ।

गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

वडा पत्र

अन्तरवार्ता सम्बन्धमा

कृषकलाई मागमा आधारित अनुदानमा संचालन कार्यक्रम सम्बन्धमा

काठेखोला गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन

आ.ब. २०७८/०७९ को अन्तिम लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन

जग्गा उपलब्ध गराउने वारे

काठेखोला गाउँपालिकाको सार्वजनिक सूनुवाई २०७९

Pages