FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मिति २०७९/०५/०२ गतेको विज्ञापनको नतिजा प्रकासन सम्बन्धमा

काठेखोला गाउँपालिकाको कृषि स्नातक पदको पाठ्यक्रम तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना

लिखित परिक्षा तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना

सुरक्षित आप्रावस कार्यक्रमको काठेखोला गाउँपालिकाको संक्षिप्त सुचि प्रकासन तथा पाठ्यक्रम

प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धमा

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धमा

काठेखोला गाउँपालिकाको समिक्षा कार्यक्रम

रोजगार सहायकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

रोजगार सहायकको संक्षिप्त सूची सम्बन्धी सुचना

Pages