FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनस्तर मुल्याङ्कन तथा नया अवधिको लागी करार सम्झैता सम्बन्धि मापदण्ड तथा फारम

अमिन पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना तथा दरखास्त फारम

आमन्त्रण सम्बन्धमा ।

पालिका स्तरिय कृषक तालिम संचालन हुने सम्बन्धमा ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान काठेखोला गाउँपालिकामा पहिलो दिन

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

स्थानिय सेवा गठन तथा संचालन अध्यादेश २०७९ बमोजिम तहवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सूचना

लैंगिक समानता ताथा सामजिक परिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम

नतिजा प्रकासन सम्बन्धी सूचना

Pages