FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आवाहनको सूचना

७९-८० 09/30/2022 - 12:53 PDF icon Be Happy Media 4x16 Kathekhola gapa.pdf

Procurement of Fabricated Steel Parts for Trial Bridge

२०७८/७९ 03/27/2022 - 14:12 PDF icon Bid Notice.pdf

Invitation for E-Bid Procurement of Fabricated Steel Parts for Trial Bridge

२०७८/७९ 02/18/2022 - 11:39

प्रस्तावित औद्मोगिक ग्रामको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना।

२०७८/७९ 01/19/2022 - 09:22 PDF icon औधोगिक ग्रामको.pdf

काठेखोला गाउँपालिकामा कृषि तथा पशु साझेदारी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८/७९ 11/15/2021 - 10:46

बोलपत्र स्वीकृती आशयको सूचना

२०७८/७९ 10/05/2021 - 16:39

Upgrading of Kukurkate, Aarimpata, Damgade, Pipaldada Road

२०७८/७९ 09/21/2021 - 15:00 PDF icon Notice Resha Road.pdf

Ward level Health Post Building of Ward 2 Storey Adding of and Other Infrastructure Construction

२०७८/७९ 09/09/2021 - 15:01 PDF icon Notice.pdf

Upgrading Achate Bhimpokhara Road

२०७८/७९ 08/29/2021 - 15:55

दर्ता सिविर संचालनको लागी सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 03/25/2021 - 12:48

Pages