FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कलर जस्तापाता खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 01/16/2020 - 14:40

काठेखोला गाउँपालिकाको मोटरसाईकल , ब्याकहो लोडर तथा जस्तापाता खरिदको बोलपत्र आवाहान सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 12/05/2019 - 10:23 PDF icon जस्तापाता खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आवाहानको सुचना, PDF icon मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आवाहानको सुचना , PDF icon ब्याकहो लोडर खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आवाहानको सुचना

काठेखोला गाउँपालिका को झोलुङ्गे पुलको दरभाउ पत्र सम्बन्धि आशयको सुचना

७६/७७ 11/07/2019 - 13:22

झोलुङगे पुलको सामान खरिदको दरभाउपत्र सम्बन्धि सुचना Invitation for Sealed Quotation for procurement of Fabricated Steel Parts

७५/७६ 06/06/2019 - 22:51 PDF icon 3x21 design.pdf

स्मार्ट टिभि खरिदको सिलबन्दि दरभाउपत्र आशयको सुचना

७५/७६ 04/05/2019 - 11:43

स्मार्ट टि.भी खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आवहान को सुचना

७५/७६ 03/10/2019 - 10:42 PDF icon smart tv.pdf

Fabricated Steel Parts for Trial Bridges को लागि दरभउपत्र स्विकृत गर्ने अाशयको सुचना

७५/७६ 03/01/2019 - 16:53

काठेखोला गाउँपालिकाको झोलुङ्गे पुलको लागि सिलबन्दि दरभाउपत्रको सुचना

७५/७६ 02/10/2019 - 19:07 PDF icon notice khim sir.pdf

स्मार्ट टिभि खरिदको दोस्रो पटक वोलपत्र आवहान सम्वन्घि सुचना

७५/७६ 01/25/2019 - 13:51

जस्तापाता खरिदको सम्झैता गर्न आउने सम्बन्धमा

७५/७६ 01/10/2019 - 12:10

Pages