FAQs Complain Problems

काठेखोला -८

क्षेत्रफलः १०.६७ वर्ग.की.

प्रमानन्द कंडेल

काठेखोला-८

वडाध्यक्ष

 ९८५७६२०५६२

 

हरि माया पुन

काठेखोला-८

महिला वडा सदस्य

 ९८४७७८६२२६

पुर्न माया सुनार

काठेखोला-८

दलित महिला सदस्य

 ९८५७६६५६९०४

 

मोम बहादुर रोका मगर

काठेखोला-८

खुल्ला सदस्य

 ९८४०७७१८०४

 

गोपाल पुन

काठेखोला-८

खुल्ला सदस्य

 ९८४७७६५५४२

Population: 
२१९२
Ward Contact Number: 
९८५७६२०५६२